Integritetsskydd

maklarkatalogen.se

EUs allmänna dataskyddsförordning 
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Uppgjord 20.2.2013

Denna version är uppdaterad 21.12.2023

1. Registrator

Namn: Effortia Ab
Dataskyddsombud: Perttu Pääkkölä
Adress: Kansakoulukatu 3 A, FI-00100 HELSINGFORS, FINLAND
Övrig kontaktinformation: info(at)maklarkatalogen.se

2. Registrets namn

Effortia Ab:s kundregister 

3. Syfte och laglighet av hantering av persondata

Persondata hanteras av Effortia Ab för skötsel av kundrelationer, utveckling, analysering, statistik och för att producera tjänsterna bolaget erbjuder. Behandling av persondata baserar sig på samtycke av kunden genom dennes godkännande av tjänstens villkor, berättigat intresse, rättslig skyldighet och kontrakt. Effortia kan använda kontaktuppgifter som användaren tillhandahållit för direkt marknadsföring av tjänster inom samma produktgrupp, eller liknande produkter och tjänster. Då användaren tar emot direkt marknadsföring har denne rätt att avböja enligt artikel 21 i den allmänna datasyddsförordningen. För att be om radering av sitt data bör användaren be om det skriftligt på adressen angiven i detta dokument.  

4. Registrets innehåll

Registret innehåller följande persondata och datatyper; namn, telefonnummer, adress, postnummer, information om fastigheten, hustyp, areal, uppvärmningssystem, ip-adress och epostadress samt information om data som användaren sökt, tjänster användaren beställt eller använt samt information om fakturering och leverans av tjänsterna. Sähkövertailu.fi hanterar dessutom personnummer och erbjuder stark identifikation i samband med uppgörande av elkontrakt. 

5. Allmänna datakällor 

Persondata samlas allmänt av användaren själv. Data kan även samlas via samarbetspartners, via folkbokföringen, handelsregistret, Statistikcentralen och TNS Gallup, kreditregister och liknande offentliga samt privata register. Data kan även samlas av användaren via telefon, epost eller SMS. 

6. Allmänna utlåtanden av data 

Data som användaren utlåtit data åt Effortia hanteras datan endast av Effortia, förutom då Effortia använder partners för att handla datat för sin räkning. Data ges ut endast med användarens samtycke åt fastighetsmäklare, renoveringsföretag, banker eller elbolag. Som samtycke för att ge ut dennes data räknas användarens samtycke att jämföra och/eller be om offerter av mäklare via Effortias tjänster och/eller beställning av elkontrakt via Effortias tjänster. 

7. Lagring av data utanför EU eller ETA 

För tekniska skäl kan hantering av data ske på servrar hos underleverantörer och då hanteras datan via en teknisk kontakt till servern. Data hanteras utanför EU eller ETA då det är nödvändigt för att tekniskt leverera de tjänster Effortia erbjuder åt användaren. 

8. Datasäkerhet

I Effortias nättjänster sker dataöverföring krypterat. Data lagras i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och sekretessavtal. All data skyddas från tillgång utanför organisationen enligt datasäkerhetsprinciper. Dataöverföring sker via SSL-krypteringsskydd. 

EUs allmänna dataskyddsförordning
Personuppgiftsladen (523/1999) 10 §
Denna version är uppdaterad 21.12.2023