Användarvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för användare av tjänsten Mäklarkatalogen.se. Tjänsten drivs av Effortia Ab.

Effortia har rätten att ensidigt justera och uppdatera dessa villkor. Den senaste versionen hittar du på adressen www.maklarkatalogen.se.

Om tjänsten

Mäklarkatalogen är en kommersiell tjänst som hjälper användaren att hitta en lämplig mäklare för att sälja en villa eller en lägenhet. Tjänsten är gratis för användaren.

Effortia strävar att göra tjänsten tillgänglig 24/7, men förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta erbjudandet av tjänsten. Effortia strävar att se till att informationen i tjänsten är korrekt och uppdaterad, men ger inga garantier för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet i tjänsten ägs av Effortia och är upphovsrättsligt skyddat. Det är förbjudet att kopiera eller återpublicera innehållet i tjänsten.

Ansvar

Effortia tar inte ansvar för beslut, varken ekonomiskt eller annat, som användaren gör baserat på information som finns tillgänlig i tjänsten. Användaren ansvarar för att kontrollera prisuppgifter och övriga villkor som ges av mäklarna. Eventuella prisuppgifter som publicerats i tjänsten skall tolkas som vägledande.

Effortia är inte en part i konktrakt som görs upp mellan användaren och en eller flera mäklare som användaren kommit i kontakt med via tjänsten. Mäklarna är ansvariga för den information de ger åt användaren och för de tjänster de erbjuder åt användaren.

Effortias skadeståndsansvar är begränsat till det högsta belopp som användaren betalat för tjänsten under de senaste sex månaderna. Effortia tar inget ansvar för indirekta skador.

Rättigheter

Genom att bruka tjänsten ger användaren sitt samtycke till att Effortia lagrar och processerar information om användaren och överlåter informationen till de mäklare som valts ut som passande kandidater för användaren, då användaren nyttjar tjänsten för att hitta mäklare. Mera information om lagring och behandling av information finns under Integritetsskydd.

Effortia har rätt att få information om användaren av mäklarna som är med i tjänsten, t.ex. information om huruvida de sålt användarens bostad och vilket deras mäklararvode var för affären, samt annan information som är nödvändig för att driva och utveckla tjänsten.

Övrigt

Tvist med anledning av villkoren eller användarens nyttjande av tjänsterna ska avgöras enligt finsk lag och av finsk domstol.

Dessa villkor har senast uppdaterats 20.12.2022